PROGRAME


1-ВИ ДЕН * СЪБОТА
07:30 - регистрация - може през целия ден!
07:30-8:00 - Проба на сцена
08:00 - MODERN/CONTEMPORARY
11:00 - ACRO DANCE 
12:15 - LYRICAL
14:45 - MUSICAL
16:30 – НАГРАЖДАВАНЕ/AWARDS
17:30 - LATINO SHOW
18:20 - OPEN/SHOW DANCE

2-РИ ДЕН * НЕДЕЛЯ
07:30 - регистрация - може през целия ден!
07.30-8:00 - Проба на сцена
08:00 - FIT KIDS 
09:00 - ETNO DANCE
12:10 - AWARDS OPEN/SHOW DANCE/LATINO SHOW/FIT KIDS
13:00 - JAZZ
13:50 - STREET DANCE/MTV/K-POP
15:30 - BALLET
20:30 – НАГРАЖДАВАНЕ/AWARDS
					
Това не са окончателни часове и подредби на програмата. 
Възможни са корекции, според броя заявки и други услов
Ще бъде осигурено време преди всеки стил за кратка проба на сцена!

Organizers reserve the right to change, 
according to circumstances and necessity of redistributions!
Организатрите си запазват правото на промени, 
според възникнали обстоятелства и необходимост от преразпределения!