ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕНСТВО


Устав БФСТД
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦОВИ ДИСЦИПЛИНИ”- БФСТД. BULGARIAN FEDERATION OF SPORT DANCЕ DISCIPLINES” – BFSDD. Това е доброволна организация с общественополезна дейност от представители на нацията за разпространение и взаимовръзка сред населението на всички направления в спорта, изкуствата, науката, културата, религията и социалната практика. Организацията извършва общественополезна дейност в следните области: - Развитие и утвърждаване … [ Повече ]

ЧЛЕНСТВО
*** Желаещи да станат официални членове на БФСТД, могат да подадат заявка до Ръководството и списък за картотекиране с минимум 7 състезателя. Свалете от тук: заявление * картотека Годишен членски внос/картотека: 20 лева на изпълнител. Индивидуален състезател, извън школа или в клуб, с по-малко от 7 състезателя, може да стане член, като заплаща по 70 … [ Повече ]