FEES


* Такса – участие- групи/формации – 5 евро / 10 лева  на участник за всеки танц.
* Сола, дуети, трио: 10 евро / 20 лева за всеки танц и участник; 
*** При заявки над регламента, се формира крайната сума след обсъждане на всеки отделен случай с организаторите и ръководството.

ЗА ТАКСИ-УЧАСТИЕ:
ДСК-БАНКА
БФСТД „ЕРА-3000”, БУЛСТАТ: 160102683,
Банка ДСК, IBAN: BG44STSA93000019145837
основание: такси – СПАРТАКИАДА


Моля, желаещите да получат фактура, да изпишат своите данни:
Фирма или лице………………..
БУЛСТАТ………………………….
адрес……………………………….
МОЛ:……………………………….

• Краен срок за подаване на заявки за участие – 1 ноември. 24.00 ч!

ЗА КОНТАКТИ по всякакви въпроси относно Спартакиадата:
0886 315123-Кремена Шопова; 0885049070 – Зорица Радловска; 0899520391-Искра Илиева * e-mail: bfsdd1@gmail.com * www.bfsdd.eu

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ЗА НАНАСЯНЕ НА ПРОМЕНИ, В ПРЕДВИД ОБСТОЯТЕЛСТВАТА!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!