PROGRAME


1-ВИ ДЕН * ПЕТЪК
09:00 - регистрация - може през целия ден!
09:00-9:30 - Проба на сцена

SOLO/DUO/TRIO:
9:30 - CONTEMPORARY			 
12:30 - ACRO DANCE				
13:15 - LYRICAL				
16:20 - OPEN / SHOW DANCE
				
		WORKSHOP CONTEMPORARY - 19:00		
		AWARDS: 20:00		

2-ри ден * СЪБОТА

09:00 - регистрация - може през целия ден!
09:00-9:30 - Проба на сцена

9:30	CONTEMPORARY		
10:30	ACRO DANCE		
11:00	LIRYCAL		
12:15	MUSICAL		
13:10	LATINO		
15:15	OPEN		
17:40	PRODUCTION		
			
18:15-19:15	WORKSHOP CONTEMPORARY:
		
20:00	GALA SHOW / AWARDS:		


3-TИ ДЕН * НЕДЕЛЯ

07:30 - регистрация - може през целия ден!
07.30-8:00 - Проба на сцена

8:30	FIT KIDS
9:40	ETNO / ORIENT
12:00	AWARDS
12:50	JAZZ
14:00	STREET DANCE/MTV
16:30	BALLET
19:30	AWARDS

					
Възможни са корекции, при непредвидени ситуации.
Ще бъде осигурено време преди всеки стил за кратка проба на сцена!

Organizers reserve the right to change, 
according to circumstances and necessity of redistributions!
Организатрите си запазват правото на промени, 
според възникнали обстоятелства и необходимост от преразпределения!